ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ที่เมืองโคโตฮิระ (Kotohira) จังหวัดคางาวะ (Kagawa) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) เป็นศาลเจ้าที่อยู่บนภูเขาโซซุ (Zouzu) ที่มีความสูง 521 เมตร (1,709 ฟุต) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล ชาวญี่ปุ่นทราบกันดีว่าศาลเจ้าคอนปิระนั้นเป็นศาลเจ้าหลัก ของศาลเจ้า “โคโตฮิระ” หรือ “คอนปิระ” ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็มีอยู่หลายแห่ง

ศาลเจ้า Konpira Shrine แห่งนี้ได้รับความศรัทธาจากชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่ากันว่าเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโอโมโนะนุชิ ที่ช่วยปกปักคุ้มครองนักเดินเรือให้แคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่จะขึ้นไปบนศาลเจ้านั้น ตัวศาลเจ้าจะตั้งอยู่สุดทางเดินยาวมีบันได 785 ขั้นสู่ศาลเจ้าหลัก และรวม 1,368 ขั้นไปยังศาลเจ้าด้านใน

ศาลเจ้า Konpira Shrine สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วยศตวรรษที่ 1 ตั้งแต่สมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันอย่างลึกซึ้งของคนญี่ปุ่น ที่มีความเชื่อกันว่าเป็น “ต้องมาสักการะศาลเจ้าให้ได้สักครั้งในชีวิต” เลยทีเดียว รูปแบบของศาลเจ้ามีการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมตามความเชื่อระหว่าง “ชินโต” กับ “พุทธศาสนา” เข้าด้วยกัน มีการจาริกแสวงบุญที่ศาลเจ้าก็ได้รับความนิยม และแม้กระทั่งทุกวันนี้ผู้มาเยี่ยมชมหลายร้อยคนในหนึ่งวันก็ปีนขึ้นบันไดของภูเขาโซซุ

ทิวทัศน์โดยรอบของศาลเจ้าจะมีสิ่งก่อสร้างอาคารที่ออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมเป็นย่านการค้ามีร้านจำหน่ายของที่ระลึก รวมไปถึงโรงน้ำชาหรือร้านคาเฟ่ที่ออกแบบสไตล์ดังเดิมของญี่ปุ่น ด้านในศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงรูปภาพของเรือเดินทะเลต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยนั่นเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.konpira.or.jp