ไม่แวะไม่ได้แล้วกับร้านอิชิรันราเมน (Ichiran Ramen) หรือ ราเมงข้อสอบ

04/10/2016