การกรอกข้อมูล ใบตม.เข้า-ออก ประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!!

01/10/2016