เมื่อต้องเดินทางโดยรถไฟในญี่ปุ่น จำเป็นต้องจองที่วางสัมภาระ

8848
Fuji mountains and high-speed train in Shizuoka, Japan.

การเดินทางโดยรถไฟในญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องจองที่วางสัมภาระเกินขนาด

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟชินคันเซ็น ที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ก่อนการเดินทางจำเป็นจะต้องจองที่นั่ง พร้อมกับการจองที่วางกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่

JR Shinagawa Station
Tokyo, Japan – August 16, 2018: People walking inside the busy JR Shinagawa Station

เส้นทางรถไฟ Shinkansen ที่จะต้องจองที่วางกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้า

• Tokaido Shinkansen
> ระหว่างสถานี Tokyo ถึงสถานี Shin-Osaka
• Sanyo Shinkansen
> ระหว่างสถานี Shin-Osaka ถึงสถานี Hakata
• Kyushu Shinkansen
> ระหว่างสถานี Hakata ถึงสถานี Kagoshimachuo
• Nishi Kyushu Shinkansen
> ระหว่างสถานี Takeo-Onsen ถึงสถานี Nagasaki

Shinkansen เส้นทางสายอื่นๆ ยังไม่มีการบังคับให้ต้องจองที่วางสัมภาระ

JR Express train
Kyoto, NOV 18 2013 – Sunny view of the JR Express train

วิธีการคำนวนขนาดของกระเป๋าเดินทาง

การคำนวณด้วยการเอาขนาดของ ความยาว (C) + ความกว้าง (B) + ความสูง (A)

image 2
Cr. https://global.jr-central.co.jp/

1. กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 เซนติเมตร จำเป็นจะต้องสำรองที่นั่งพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดเล็กกว่า 160 เซนติเมตร สามารถนำเข้ามาในรถไฟชินคันเซ็นได้ โดยไม่ต้องจองที่วางสัมภาระล่วงหน้า และกระเป๋าต้องนำไปวางไว้บริเวณที่วางของเหนือศีรษะเท่านั้น
3. กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 250 เซนติเมตร ไม่สามารถนำขึ้นรถไฟชินคันเซ็นได้ 

bod img 04 1
Cr. https://global.jr-central.co.jp
ข้อมูลเพิ่มเติม

– หากไม่ทำการจองที่นั่งพร้อมสัมภาระที่มีขนาดใหญ่ล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม 1,000 เยน + ภาษี และกระเป๋าจะถูกนำไปวางในที่จัดเตรียมไว้เฉพาะเท่านั้น (ค่าสัมภาระเกินขนาด = 1,000 เยน + ภาษี จะไม่รวมกับการใช้งาน Japan Rail Pass หรือพาสอื่นๆ)
– หากมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า ตรงบริเวณที่กำหนดเดียวกับพื้นที่วางสัมภาระขนาดใหญ่ จะไม่มีการเสียเงินเติมแต่อย่างใด
– อุปกรณ์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถเข็นเด็ก อุปกรณ์กีฬา หรือเครื่องดนตรี จำเป็นจะต้องจองที่นั่งพร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์อื่นๆที่มีขนาดมากกว่า 250 เซนติเมตร ไม่สามารถนำขึ้นรถไฟชินคันเซ็นได้เช่นกัน

วิธีการเดินทางในกรณีที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่

ผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่เกิน 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 เซนติเมตร จำเป็นจะต้องนำกระเป๋าไปวางไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งจะอยู่บริเวณแถวสุดท้ายของแต่ละตู้รถไฟ โดยที่นั่งที่ได้ทำการจองไว้จะอยู่ติดกับที่วางกระเป๋า

bod img 02 01
Cr. https://global.jr-central.co.jp
bod img 02 02
Cr. https://global.jr-central.co.jp
bod img 02 03
Cr. https://global.jr-central.co.jp

การสำรองที่นั่งและพื้นที่วางกระเป๋าเดินทาง

สามารถทำได้ผ่านทางเคาน์เตอร์บริการของรถไฟ JR ตามสถานีต่างๆ  รวมไปถึง Smart EX และ Shinkansen Express Ride app