สถานีโอคุโออิโคโจ (Okuoikojo Station) ทางรถไฟเหนือทะเลสาบสีมรกต

สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ตรงกลางสะพาน เหนือทะเลสาบ ในจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) สถานีที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโออิกาวะ ในพื้นที่แถบโอคุโออิ เชื่อมต่อกับเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ โดยมีทางเดินเลียบทางรถไฟ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวทิวทัศน์ความงามของธรรมชาติ และยังเป็น 1 ใน 100 ของสถานีรถไฟที่ดีที่สุดในภูมิภาคกลางของญี่ปุ่นอีกด้วย

Okuoikojo Station 05
mystery Okuoikojo station and Okuoi rainbow bridge in Shizuoka, Japan
Okuoikojo Station 04
mystery Okuoikojo station and Okuoi rainbow bridge in Shizuoka, Japan

ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เส้นทางรถไฟที่ชันที่สุดในญี่ปุ่น เส้นทางรถไฟเลียบภูเขา ทางรถไฟข้ามทะเลสาบที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สถานีโอะคุโออิโคะโจ ที่ดูราวกับลอยอยู่บนทะเลสาบ ทั้งหมดนี้เราจะได้เห็นจากเส้นทางรถไฟสายนี้

Okuoikojo Station 03
mystery Okuoikojo station and train of Oigawa railways in Shizuoka, Japan
Okuoikojo Station 02
mystery Okuoikojo station and Okuoi rainbow bridge in Shizuoka, Japan

การเดินทาง โดยทางรถไฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงที่หนึ่งคือสายโออิกาวะ (Oigawa Main Line) เริ่มต้นที่สถานีคานายะ (Kanaya) อยู่ติดกับสถานีคานายะของ JR ไปสิ้นสุดที่สถานีเซ็นซุ (Senzu)
ช่วงที่สองคือสายอิคาวะ (Ikawa Line) วิ่งต่อจากสถานีเซ็นซุไปสิ้นสุดที่สถานีอิคาวะ (Ikawa) ซึ่งสถานีโอะคุโออิโคะโจ (Okuoikojo Station) จุดหมายของเราก็อยู่บนทางรถไฟสายนี้