ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนเข้าประเทศญี่ปุ่นได้บ้าง

ญี่ปุ่นเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2565 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมากับกลุ่มทัวร์ นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นวีซ่าให้แก่ผู้ที่พำนักในญี่ปุ่นระยะสั้นอีกด้วย

Vaccine
Syringe and vials on white background

กระทรวงสาธารณะสุขของประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะอนุญาตให้นักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม และชนิดของวัคซีนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถเดินทางเข้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง ได้แก่ Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Moderna, Sinopharm, Sinovac
วัคซีนทั้ง 3 เข็ม จะเป็นชนิดใดก็ได้ฉีดไขว้กันไปมาก็ได้เช่นกัน สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR

สำหรับน้องๆ ที่อายุไม่ถึง 18 ปี ที่เดินทางตามผู้ปกครองไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้าผู้ปกครองฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว น้องๆก็สามารถติดตามผู้ปกครองเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยค่ะ

Covid 19 vaccine
Augsburg, Bavaria, Germany – March 21, 2021: Vials with the Moderna Covid-19 vaccine are used at the corona vaccination centres worldwide

ถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด ยังสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ แต่ต้องมีเอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR มีผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ถ้าน้องๆที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องตรวจ RT-PCR สามารถใช้ผลตรวจของผู้ปกครองก็สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เลยค่ะ
(สำหรับผลตรวจ RT-PCR ต้องขอให้สถานพยาบาลออกให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ยังคงต้องติดตั้งแอป My SOS เพื่อใช้ในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
– ขั้นตอนแรกเตรียมถ่ายรูป Passport และไฟล์ PDF ที่ได้จากการดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
– เมื่อดาวน์โหลด My SOS เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมูล Passport และยืนยันตัวตน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เพื่อการเดินทางที่ราบรื่น ด้วยการเตรียมเอกสารและข้อมูลให้พร้อม แล้วไปสนุกกันที่ญี่ปุ่นกันเลยค่ะ