อัพเดท ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

LINE ALBUM อัพเดทสถานการณ์การเข้าญี่ปุ่น ๒๒๑๐๐๑ 1

ปัจจุบันการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นยังคงต้องขอวีซ่า

ขั้นตอนในการขอวีซ่า ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านบริษัททัวร์ที่เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อนำเอาเอกสารจากประเทศไทยไปที่ Land Operator ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอในส่วนของเอกสาร Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS) เพื่อนำกลับมาขอวีซ่าที่ประเทศไทย และในส่วนของการจองตั๋วเครื่องบิน และการจองโรงแรม ต้องให้บริษัททัวร์ดำเนินการจองให้ทั้งหมด โดยที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนปัจจุบันที่เรายังคงใช้ขอวีซ่ากันอยู่

LINE ALBUM อัพเดทสถานการณ์การเข้าญี่ปุ่น ๒๒๑๐๐๑

ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นได้มีการประชุม ในเรื่องของการผ่อนปรน นโยบายที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

เรื่องที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น มีดังนี้
1. พิจารณา ปรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันจากเดิม 50,000 คน เป็น ไม่จำกัดจำนวน เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
2. พิจารณา ยกเลิก การยื่นเอกสารเพื่อขอ ERFS
3. พิจารณา ยกเลิกการขอวีซ่าระยะสั้น สำหรับนักท่องเที่ยวระยะสั้น

แต่ทั้งนี้ยังเป็นนโยบายที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ยังไม่มีการประกาศใช้ หากมีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมอะไร จะรีบอัพเดทข้อมูลให้ทราบทันทีเลยค่ะ