ปราสาทฮิเมจิ และถนนเลียบชายฝั่งทะเลฮาริมานาดะ

ปราสาทฮิเมจิ เป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมเพียง 12 แห่งที่ยังมีความสมบูรณ์ของหอคอยเหลืออยู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของฮาริมะและหันหน้าออกสู่ทะเลเซโตะใน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ปราสาทฮิเมจิแห่งนี้ สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 15 ได้รับการขนานนามในชื่อ ชิราซากิโจ (ปราสาทนกกระสาขาว) ด้วยความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ของผนังปูนสีขาว เป็นสถานที่แรกในญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

image003 1
วัดเอ็นเกียวจิ (Engyoji temple)

วัดเอ็นเกียวจิ (Engyoji) ตั้งอยู่บนภูเขาโชชะซัง (Shoshazan) เป็นวัดในพุทธศาสนาที่คนญี่ปุ่นนิยมมาไหว้สักการะ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี. ที่นี่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การบำบัดสุขภาพ และกิจกรรมในการฝึกด้านจิตวิญญาณ ในบริเวณอาคารหลักของวัดที่มีความวิจิตรตระการตา และล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกมากมาย

image004 1
อาริมะออนเซน (Arima Onsen)

อาริมะออนเซน เป็นหนึ่งในหมู่บ้านออนเซน (บ่อน้ำพุร้อน) ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น  ที่นี่มีแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติถึง 7 แห่งในหมู่บ้าน และถนนสายต่างๆ มักจะเต็มไปด้วยหมอกและไอน้ำ หมู่บ้านยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะและบ่อแช่เท้าสาธารณะฟรีหรือ “อาชิยุ“ อีกด้วย

image005 2
โรงสาเก Nada Gogo

นาดะ เป็นพื้นที่ตั้งทางตะวันออกของฮาริมะ (ระหว่างโกเบกับโอซาก้า) ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่อง “สาเก”นาดะโกโกะ เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสาเกที่มีชื่อเสียงโดดเด่นของญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 700 ปี และยังมีพิพิธภัณฑ์สาเกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กรรมวิธีการผลิตสาเกแบบดั้งเดิมอีกด้วย

image006 1
THE EXCITING KANSAI

ในภูมิภาคคันไซ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ มากมาย รวมทั้งพื้นที่ตอนกลางอย่าง โอซาก้า เกียวโต โกเบ และนารา ขอแนะนำ 8 พื้นที่ในภูมิภาคคันไซที่น่าสนใจ ซึ่งคุณจะต้องการไปเยือนจากมุมมองของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม