โปรสำหรับคนพร้อมบิน รับส่วนลดสูงสุด 900 บาท!!

826

เที่ยวญี่ปุ่น แบบประหยัด ไม่ต้องง้อโปรในบูธ สำหรับคนพร้อมบิน ซื้อตั๋วรถไฟสำหรับเดินทางในประเทศญี่ปุ่น รับส่วนลดสูงสุด 900 บาท

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 1. สำหรับลูกค้าที่มีบัตรโดยสารสายการบิน
  a. สายการบินใดก็ได้
  b. ระบุวันเดินทางที่หน้าบัตรโดยสารสายการบิน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. สามารถใช้โปรโมชั่นกับสินค้าทุกประเภท ทุกรายการ
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 สิงหาคม -30 กันยายน 2562
 4. เงื่อนไขการรับส่วนลด
  a. แสดงหลักฐาน E-Ticket หรือหลักฐานการสั่งซื้อบัตรโดยสารสายการบิน
  b. รายละเอียดในบัตรโดยสาร ระบุวันที่เดินทาง ชัดเจน
  c. ชื่อผู้เดินทางในบัตรโดยสารสายการบินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้ากับ Japan All Pass
  d. 1 สิทธิ์ส่วนลด ต่อ 1 บัตรโดยสาร
  e. รับส่วนลดการซื้อสินค้าทุกประเภท ทุกรายการจาก Japan All Pass
  f. รายการส่วนลด
  – รับส่วนลด 900 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
  – รับส่วนลด 500 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  – รับส่วนลด 200 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 5. ออก Voucher และจัดส่งสินค้าทุกชนิดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562
 6. ไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกกรณี
 7. การเลื่อนวันออก Voucher
  a. สินค้าประเภท JR สามารถเลื่อนการออก Voucher ได้ 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562
  b. หากมีการออก Voucher ไปแล้ว และต้องการเลื่อนวันเดินทาง ต้องมีค่าธรรมเนียม 20% ในการออก Voucher ใหม่
 8. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here