โปรสำหรับคนพร้อมบิน รับส่วนลดสูงสุด 900 บาท!!

0
1227

เที่ยวญี่ปุ่น แบบประหยัด ไม่ต้องง้อโปรในบูธ สำหรับคนพร้อมบิน ซื้อตั๋วรถไฟสำหรับเดินทางในประเทศญี่ปุ่น รับส่วนลดสูงสุด 900 บาท

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 1. สำหรับลูกค้าที่มีบัตรโดยสารสายการบิน
  a. สายการบินใดก็ได้
  b. ระบุวันเดินทางที่หน้าบัตรโดยสารสายการบิน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. สามารถใช้โปรโมชั่นกับสินค้าทุกประเภท ทุกรายการ
 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 สิงหาคม -30 กันยายน 2562
 4. เงื่อนไขการรับส่วนลด
  a. แสดงหลักฐาน E-Ticket หรือหลักฐานการสั่งซื้อบัตรโดยสารสายการบิน
  b. รายละเอียดในบัตรโดยสาร ระบุวันที่เดินทาง ชัดเจน
  c. ชื่อผู้เดินทางในบัตรโดยสารสายการบินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้ากับ Japan All Pass
  d. 1 สิทธิ์ส่วนลด ต่อ 1 บัตรโดยสาร
  e. รับส่วนลดการซื้อสินค้าทุกประเภท ทุกรายการจาก Japan All Pass
  f. รายการส่วนลด
  – รับส่วนลด 900 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
  – รับส่วนลด 500 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  – รับส่วนลด 200 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
 5. ออก Voucher และจัดส่งสินค้าทุกชนิดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562
 6. ไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกกรณี
 7. การเลื่อนวันออก Voucher
  a. สินค้าประเภท JR สามารถเลื่อนการออก Voucher ได้ 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2562
  b. หากมีการออก Voucher ไปแล้ว และต้องการเลื่อนวันเดินทาง ต้องมีค่าธรรมเนียม 20% ในการออก Voucher ใหม่
 8. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here