JR kansai wide + Kyoto Amanohashidate (Ine free pass)

บัตร JR Kansai Wide Rail Pass สำหรับภูมิภาคคันไซ 5 วันต่อเนื่องไม่จำกัด

พื้นที่ครอบคลุม

image 48
 • โดยสารรถไฟด่วนพิเศษ, บริการด่วน และรถไฟท้องถิ่นบนสาย JR West รวมทั้งรถไฟด่วน
 • ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง Sanyo Shinkansen และ Hello Kitty Shinkansen ได้ไม่จำกัด
 • เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โอซาก้า เกียวโต โกเบ ฮิเมจิ นารา และอีกมากมาย เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน

ระยะเวลาการใช้งาน

 • ใช้งานได้ 90 วัน จากวันจอง
 • ใช้งานได้ไม่จำกัด 5 วันติดต่อกัน

เงื่อนไขการใช้งาน

 • สามารถใช้ Kansai WIDE Area Pass ในการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในพื้นที่ที่ระบุ
 • รถไฟที่ใช้บริการได้มีดังต่อไปนี้
  – รถไฟหัวกระสุน “SANYO SHINKANSEN” (Shin-Osaka <> Okayama) ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า
 • สามารถใช้ Pass ในการขึ้นรถไฟ “Hello Kitty Shinkansen” ได้
 • WEST JAPAN JR BUS ใช้ได้เฉพาะกับรถบัสประจำทาง ภายในเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการรถบัสด่วนได้
  * ในกรณีที่ต้องการที่นั่งแบบจองล่วงหน้า กรุณาจองที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถไฟ
  * รถไฟบางขบวน ที่นั่งบนรถไฟจะเป็นที่นั่งแบบจองล่วงหน้าทั้งหมด
  – ที่นั่งแบบจองล่วงหน้า บนรถไฟประเภท Limited Express : HARUKA, KUROSHIO, KONOTORI, SUPER HAKUTO และ อื่นๆ
  – รถไฟประเภท Rapid Service หรือ Special Rapid Service หรือประเภท Local ในเส้นทางเดินรถไฟธรรมดาของ JR-WEST และ JR-SHIKOKU

รถไฟที่ไม่สามารถใช้งานได้

 • รถไฟหัวกระสุน “TOKAIDO SHINKANSEN” (Shin-Osaka <> Tokyo)
 • รถไฟหัวกระสุน “SANYO SHINKANSEN” (Okayama <> Hakata)
 • รถไฟหัวกระสุน “KYUSHU SHINKANSEN” (Hakata <> Kagoshima-Chuo)
  *ที่นั่งแบบเสียค่าใช้จ่าย(เช่น A-Seat) ของรถไฟ Local, รถไฟ Rapid และ รถไฟ Special Rapid ในพื้นที่คันไซ
Amanohashidate viewpoint in kyoto
Amanohashidate in Kyoto,Japan
Port in Ine City
Ine village

【Kyoto・Amanohashidate】 ท่องเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ – อิเนะ ฟรี
・ การเดินทาง : Kyoto Tango Railway สถานี Amanohashidate
จากโอซาก้า นั่งรถไฟ JR Limited Express ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
จากเกียวโต นั่งรถไฟ JR Limited Express ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
・ ข้อมูล : Pass ขึ้นรถไฟไม่จำกัดเที่ยว สุดคุ้มที่ อามาโนะฮาชิดาเตะ-อิเนะ
① Pass ขึ้นรถบัส
② เรือท่องเที่ยว Amanohashidate
③ เรือท่องเที่ยว Ine
④ สวน Amanohashidate Kasamatsu เคเบิ้ลคาร์-ลิฟท์

Viewpoint from the cable car in Amanohashidate Kasamatsu park
Maru’s Picture
cable car to Amanohashidate Kasamatsu park Kyoto
Kyoto Japan – May 04, 2018: People take cable car to Amanohashidate Kasamatsu park Kyoto Japan. Amanohashidate is one of Japan’s best three scenic views.
Cruise in ine
Ine cho in Kyoto of Japanese

บัตรท่องเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 2 วัน

ใครที่กำลังวางแผนที่จะไปเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ ทะะลเมืองอิเนะไปพร้อมๆกัน บัตรท่องเที่ยวแบบสองวันนี้ถือว่าคุ้มค่าที่สุด

การโดยสารแบบไม่จำกัด

・รถบัสท้องถิ่น (เมืองมิยาสึ, เมืองอิเนะ, เมืองเคียวทันโกะ, เมืองโยซาโนะ)
・เรือท่องเที่ยวอะมะโนะอะชิดะเทะ (มิยะซุ-อะมะโนะอะชิดะเทะ-อิจิโนะมิยะ)
・กระเช้าไฟฟ้า สวนอามาโนะฮาชิดาเตะคาซามัตสึ เคเบิลคาร์และลิฟต์เก้าอี้
・ล่องเรืออ่าวอิเนะ

ราคาบัตร

ประเภทราคา
ผู้ใหญ่12,700
amano

สถานที่แลกรับ Amanohashidate (Ine free pass)

・ข้อมูลนักท่องเที่ยวอะมะโนะอะชิดะเทะ(ชั้น 1 ของสถานีรถไฟอะมะโนะอะชิดะเทะ)
・ท่าเรือท่องเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะ
・ท่าเรือท่องเที่ยวอิจิโนะมิยะ