นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน สินค้า/บริการ (Return & Refund Policy)

ท่านสามารถเปลี่ยน คืนสินค้าได้ โดยมีเงื่อนไขในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้

– เงื่อนไขการคืนสินค้าหรือคืนเงิน
*** เมื่อออกตั๋วตั้งแต่ 1 – 90 วัน : หักค่าธรรมเนียมคืนสินค้า 20% จากราคาสินค้า
*** ในกรณีออกตั๋วมาแล้ว มากกว่า 90 วัน : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า

– เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนผู้เดินทาง
***ในกรณีที่ออกตั๋วมาแล้วไม่เกิน 15 วัน : หักค่าธรรมเนียมคืนสินค้า 10% จากราคาสินค้า
***ในกรณีที่ออกตั๋ว 15 – 90 วัน : หักค่าธรรมเนียมคืนสินค้า 20% จากราคาสินค้า
***ในกรณีออกตั๋วมาแล้ว มากกว่า 90 วัน : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้า
ในกรณีที่ทาง JAPANALLPASS จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาง JAPANALLPASS ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าต่างจังหวัด ทาง JAPANALLPASS ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ JAPANALLPASS กำหนดเท่านั้น)

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาง JAPANALLPASS ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าต่างจังหวัด ทาง JAPANALLPASS ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ JAPANALLPASS กำหนดเท่านั้น)

– การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่นๆนอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใดๆทั้งสิ้น)
ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
JAPANALLPASS ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 0-2514-7473 หรือ LINE: @japanallpass
การขอรับเงินค่าขนส่งคืน ในกรณีส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไข JAPANALLPASS
การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารมาให้ JAPANALLPASS ที่ [email protected]

สำหรับลูกค้าบุคคล
ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

สำหรับลูกค้าองค์กร
ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)
ทาง JAPANALLPASS จะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
ค่าขนส่งจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่ JAPANALLPASS ได้เอกสารครบถ้วน
JAPANALLPASS ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า
ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า: เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องยูนิต C-1 ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

นโยบายในการคืนเงิน (Refund)

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืนลูกค้าสามารถแจ้งการ Refund ทางอีเมล์ [email protected] หรือ LINE : @japanallpass จากนั้นทาง JAPANALLPASS จะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งสินค้าดังกล่าวไปแล้วหรือยัง หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดเวลา 30 วัน หรือสินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง และทาง JAPANALLPASS จะคืนเงินให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน