วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 4, 2020
เส้นทาง 1 : Tokyo ถึง Hida Takayama 1 Way Bus Tour (หมายเลข TH00) 08:30ออกเดินทางจาก Ikebukuro, Tokyo Metropolitan Theatre09.20ออกเดินทางจาก Shinjuku, Shinjuku Center Building11:50 - 12:30ภูเขาไฟฟูจิ (มีเวลา 40 นาที)13:20 - 14:10อาหารกลางวันที่...
เส้นทาง A : Tokyo -> Mt.Fuji 5th Station -> Kawaguchiko -> Hida Takayama -> Shirakawago -> Kenrokuen -> Kyoto -> Osaka (3 วัน 2 คืน)(รหัส TO20) วันที่...