IMG 7395

เพื่อนๆทราบไหมครับ ดอกซากุระที่บานสวยงามทั่วประเทศญี่ปุ่นมี การพัฒนาการบาน อย่างไร … เว็ปไซต์พยากรณ์อากาศที่มีชื่อเสียงอย่าง Weathernews ได้เผยแพร่ข้อมูล พัฒนาการบานของดอกซากุระโดยแสดงเป็นรูปภาพให้ดูได้ง่ายดังนี้ครับ

ต้นซากุระจะเริ่มสร้างตาดอกในฤดูร้อนของปีก่อนหน้า จากนั้นตาดอกจะเข้าสู่สภาวะจำศีลพักตัว (kyumin / 休眠)ในช่วงฤดูหนาว โดยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตาดอกจะถูกกระตุ้นให้ตื่น (Kyumin Daha / 休眠打破) และพัฒนาเติบโตไปสู่การบานในฤดูใบไม้ผลิ

Weathernews แบ่งการพัฒนา ตาดอกซากุระ ไปสู่การบานออกเป็น 7 Stage ดังนี้

Stage 1: ตาดอกระยะแรกยังเป็นตุ่มแข็ง ใช้เวลาอีก 31 วันถึงบาน

Stage 2 : ส่วนปลายตาดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใช้เวลาอีก 26 วันถึงบาน

Stage 3 : ส่วนปลายตาดอกเริ่มมีสีเขียว ใช้เวลาอีก 19 วันถึงบาน

Stage 4 : เห็นสีเขียวมากกว่าครึ่งใช้เวลาอีก 14 วันถึงบาน

Stage 5 : ส่วนปลายตาดอกเปลี่ยนเป็นสีชมพู ใช้เวลาอีก 9 วันถึงบาน

Stage 6 : เริ่มเห็นกลีบดอก ใช้เวลาอีก 5 วันถึงบาน

Stage 7 : เริ่มเห็นก้านดอก ใช้เวลาอีก 1 วันถึงบาน

เครดิตแหล่งข้อมูล : https://weathernews.jp/sakura/